Min bakgrund

CV för Eva Bi Koersner Sinding (tidigare Thulin)
UTBILDNINGAR

Studentexamen 1968.
1975 Filosofie magister: Sociologi, pedagogik, psykologi, nationalekonomi, statskunskap, propedeutisk kurs i juridik.
1976 Adjunkt: Psykologi, samhällskunskap, socialkunskap.
Instruktör vid Uppsala brukshundsklubb.
1987 Upprepade intensivkurser för dr. Marshall Rosenberg i non-violent communication - NVC, eller "giraffspråk".

1990- Upprepade kurser i västafrikanska trummor för framstående västafrikanska slagverkare.

1998 Grounding-ledarutbildning.

2001 Instruktörsutbildning i Natural horsemanship hos Jaana Huukka.

2002 Kurs i Natural horsemanship hos Dennis Reiss, Kalifornien.

2004 Wai-qi kurs för Grand Master Fan Xiulan.

2005 Kurs i tuina, kinesisk massage för Grand Master Fan Xiulan.

2005 Kurs i traditionell kinesisk medicin för Grand Master Fan Xiulan.

2006 Instruktör i medicinsk qigong enligt biyun-metoden.

YRKESERFARENHETER

1969-1974 Mentalsjukhus Ulleråkers i Uppsala. Skötare av bl.a. alkoholister.

1976-1998 Gymnasieskola, Rudbecksskolan i Sollentuna. Undervisning i psykologi, samhällskunskap, socialkunskap, sex och samlevnad.

1988 Skapade ämnet LEVNADSLÄRA. Blev senare obligatoriskt i samtliga klasser.

1981-1982 Vårdskola, Ottelinskolan i Uppsala. Undervisning i psykologi.

1991- Utbildningsföretaget Läromästaren och Vuxenutbildningen Cederblad Uppsala.
Undervisning i LEVNADSLÄRA, samhällskunskap, psykologi, psykiatri, kommunikation, människan socialt och kulturellt, etik och livsfrågor, medarbetarskap och social kompetens

1998-2001 Gymnasieskola Grafiskt Utbildningscenter GUC i Uppsala.


ÖVRIGA UPPDRAG

LEVNADSLÄRA en gång i veckan i två års tid för interner på Studiegården (ett fängelse i Uppsala).

LEVNADSLÄRA för olika yrkesgrupper inom sjukvården. Även konflikthantering med läkare på en vårdcentral.

LEVNADSLÄRA för tonårstjejer med problem.

LEVNADSLÄRA för kvinnor från andra kulturer.

LEVNADSLÄRA för personal på Röda Korset

LEVNADSLÄRA för chefer. Även handledning i mindre grupp.

LEVNADSLÄRA på reklambyrå

LEVNADSLÄRA på Jordbruksdepartementet

LEVNADSLÄRA som utvecklingssamtal och stöd för enskilda med problem.

Grounding sedan sommaren 1998 på bl.a. Studiefrämjandet, Dansakademin och Livsmedelsverket.

Bi's Levnadslära