Kommunikation

När man i skolor, på arbetsplatser eller i andra organisationer får lära sig principerna för Giraff-språket blir kommunikationen mellan människorna rakare och man löser lättare eventuella konflikter.
Giraffspråket är egentligen ett förhållningssätt till livet och till mänskliga relationer. Det har med människosyn att göra. Det är ett konkret redskap för att öka vår förmåga till empati och därigenom konflikthantering.

Giraffspråket hjälper oss att få det vi vill, utan att behöva ångra något efteråt. Det är ett språk som skapar kontakt.
Bi's Levnadslära