Carpe diem! vilket betyder Fånga dagen!

Jag har en vision! En idé om hur vi ska kunna skapa våra liv i glädje. I harmoni med oss själva och i harmoni med allt annat levande på jorden. När man mår bra arbetar man också bättre. Liksom när man trivs med de människor, som man har omkring sig.

Mitt mål är att så många som möjligt skall leva sitt liv i glädje.
I kurserna Levnadslära använder jag verktyg för att komma närmare detta mål.

Levnadslära har vuxit fram som en kombination av min utbildning, mina livserfarenheter och mina intressen.
Redan som barn upptäckte jag att mina tankar påverkade mina prestationer och mitt humör. Bland mina intressen fanns idrott, ridning och dans.
Med en far från Dalarna och en mor från Danmark fick jag bidrag till mitt intresse för olika kulturer. Senare i livet har jag börjat ägna mig åt qi-gong, spelar västafrikanska trummor och har varit aktiv i en kubansk dansgrupp. I allt detta förenas olika kulturers uråldriga kunskaper om sambandet mellan kropp och själ.
Mitt stora intresse för djur och deras beteende, som jag haft hela livet, har ökat min förståelse för allt levande omkring mig.
Bi undervisar i Giraffspråket
För ett företag gäller det att ha visioner och kunna tänka kreativt. Att inte bara följa utvecklingen, utan även styra den. För alla anställda på företaget är det viktigt att ha självkänsla, så att man kan se möjligheterna vid förändrade villkor.
Levnadslära är ett redskap för att förbättra allas förutsättningar att fungera bra i en värld som förändrar sig snabbt, där arbetslivet ställer allt högre krav på flexibilitet, initiativförmåga och social kompetens.

Kurserna i Levnadslära kan vara som en helgkurs eller som endags-seminarium. Det går också bra att ordna regelbundet återkommande "workshops" eller enskilda samtal.


Läs också om Sex och Samlevnad!

Läs också om Undomars hälsa! Jag arbetar med ungdomars hälsa genom företaget Matrock www.matrock.se.

Läs också om det som är Aktuellt

Läs också om Upplands Nyheters artikel den 2006-11-25 om giraffspråket

Bi's Levnadslära