Självkännedom


Jag själv
är den som är ansvarig för mitt liv.

Det finns ingen person som är viktigare att lära känna än sig själv, både fysiskt och prykiskt. När du förstår dig själv, blir det lättare att förstå och tycka om andra. Detta är viktigt för individen, men också för samhället som helhet. Lyckliga människor har större möjligheter att hålla sig friska och har mer kraft att arbeta. Om man dessutom är lyhörd för sin kropps signaler och medveten om sina behov och vet vad man vill, minskar risken att man ska bli utbränd. Många behöver hjälp att lära sig hur man säger nej.

Sjävkännedom innebär också att förstå sin egen och andras kulturer. Då ökar möjligheten att få ut det positiva av andra människor och livsstilar. Öka förutsättningen för att låta andra kulturer berika den egna.

Bi's Levnadslära