Giraffspråk

Kommunikation

Dr. Marshall Rosenberg har utvecklat en metod för kommunikation och konflikthantering som han kallar Non violent communication eller Giraffspråket.
Denna metod har jag haft förmånen att få ta del av vid ett flertal kurstillfällen. Metoden gör oss bättre att känna empati (medkänsla, inlevelseförmåga).
M Rosenberg leker med bilderna av giraffen och vargen som språk. Giraffens långa hals symboliserar känslolivet. Giraffen vågar blotta sina känslor, den vågar göra sig sårbar. Samtidigt kan den överblicka situationen och se vad som kommer att hända. Giraffen viker inte undan.
Giraffspråket är hjärtats språk. Det är vårt naturliga sätt att kommunicera. Men i de flesta kulturer lär vi oss ett annat språk.
Vargen får i det här sammanhanget symbolisera en aggressiv kommunikation som går ut på att hugga. En varg argumenterar och ställer kav, hotar och kritisera. Den som vargen talar till har bara två val. Att hugga tillbaka eller ge sig.
Bakom vargens huggande finns dock alltid otillfredsställda behov. Risken är att motparten bara hör kritik och försvarar sig och hugger tillbaka. Giraffspråket är egentligen ett förhållningssätt till livet och till mänskliga relationer och har med människosyn att göra. Det är ett konkret redskap för att öka vår förmåga till empati. Att öka vår emotionella intelligens.
Ärlighet är grunden för all mänsklig kontakt. Att vara ärlig på giraffspråk innebär att man är i kontakt med vad man känner och behöver och att man uttrycker detta. Giraffspråket hjälper oss att få det vi vill, utan att behöva ångra det efteråt. Det är ett språk som skapar kontakt.

Personligen har jag daglig nytta av de insikter som giraffspråket gett mig. Men det är en process utan slut som all personlig utveckling! Min absoluta övertygelse är att alla människor, som i sitt arbete har kontakt med andra människor, har stor glädje och direkt nytta av denna modell. Detta har också bekräftats gång på gång av mina kursdeltagare.
Bi's Levnadslära!
Bi's Levnadslära!