Ungdomar


LEVNADSLÄRA PÅ GYMNASIET


Som gymnasielärare har det ofta slagit mig hur effektivt vi lärare dödar den naturliga inlärningslusten, som finns hos alla människor. Små barn längtar ofta efter att börja skolan. Ofta hinner dessa nyfikna barn bara gå ett år innan de börjar tycka illa om skolan. Orsaken till att jag började med Levnadslära på gymnasiet var att jag upptäckte hur oerhört många frågor om livet, relationer, sex, alkohol, andra droger, normal- onormal osv. som eleverna hade.
Då fanns det inte något forum för eleverna att tala där vuxna på allvar lyssnade. När jag tog mig tid att ta upp deras frågor och dessutom berätta om personliga erfarenheter från mitt eget liv, lyssnade de flesta som tända ljus.
Målsättningen med ämnet är att hjälpa eleverna att lära känna sig själva och tycka om sig själva. Att få dem att förstå att de har både makt och ansvar att ta hand om sina liv. Men exakt vad vi tar upp under lektionerna beror på vad klassen vill. I vissa klasser kan tyngdpunkten hamna på kommunikation, i en annan kan det bli mest sex och samlevnad, i ytterligare en annan kan det bli mycket om droger.

Göteborgstidningen gjorde ett stort reportage om Levnadslära på Rudbecks-skolan i Sollentuna 1996. Skriv ett brev till bi@levnu.biz så skickar jag en fotokopia!

Betyg
Det är också viktigt, anser jag, att man inte har betyg i ett ämne som Levnadslära. Målsättningen med Levnadslära är ju att hjälpa eleverna!
Dessutom finns det så mycket kunskap som inte går att mäta.
"Jag har för första gången börjat förstå min syster."
"Jag har blivit mycket ärligare mot min flickvän."
"Jag har börjat onanera"
Vad föreslår ni för betyg på dessa elever?
Bi's Levnadslära