Min bakgrund

CV för Eva Bi Koersner Sinding (former Thulin)
UTBILDNINGAR

Studentexamen 1968.
Filosofie magister 1975. Ämnen: sociologi, pedagogik, psykologi, nationalekonomi, statskunskap, propedeutisk kurs i juridik.
Adjunkt vt 1976. Ämnen: psykologi, samhällskunskap, socialkunskap.
Utbildad instruktör av grad 2 vid Uppsala brukshundsklubb.
Återkommande intensivkurser sedan 1987 hos dr. Marshall Rosenberg i "non-violent communication" eller "giraffspråk".

Qi-gong kurser enligt biyun-metoden, steg 1 vt 1997 och steg 2 vt 1998.

Grounding-ledarutbildning vt 1998.

Upprepade kurser i västafrikanska trummor för några mycket framstående västafrikanska trummare.

Instruktörsutbildning i "natural horsemanship" hos Jaana Huukka sommaren 2001.


YRKESERFARENHETER

Skötare vid Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala 1969-1974, som timvikarie på ett flertal avdelningar, men längst tid vid en avgiftningsavdelning för alkoholister.

Anställd på Rudbecksskolan i Sollentuna HT76- VT98. Undervisade även mycket sex och samlevnad. Utvecklade Levnadsläran 1988, i klasser med uttalade problem. Det blev senare ett obligatoriskt ämne för samtliga klasser på skolan.

Vikarierande psykologilärare på vårdskola i Uppsala 1981.

Anställd som lärare på Läromästaren (utbildningsföretag i Uppsala) fr.o.m. HT91. i Levnadslära, samhällskunskap, psykologi, psykiatri, kommunikation, "människan socialt och kulturellt", etik och livsfrågor, medarbetarskap, social kompetens.

Projektanställd på Grafiskt Utbildningscenter (GUC) i Uppsala 1998-01, i Levnadslära, för samtliga elever i första ring.


ÖVRIGA UPPDRAG

Levnadslära en gång i veckan i två års tid för interner på Studiegården (ett fängelse i Uppsala).

Levnadslära för olika yrkesgrupper inom sjukvården. Även konflikthantering med läkare på en vårdcentral.

Levnadslära för tonårstjejer med problem.

Levnadslära för kvinnor från andra kulturer.

Levnadslära för personal på Röda Korset

Levnadslära för chefer. Även handledning i mindre grupp.

Levndslära på reklambyrå

Levnadslära på Jordbruksdepartementet

Levnadslära som utvecklingssamtal och stöd för enskilda med problem.

Grounding sedan sommaren 1998 på bl.a. Studiefrämjandet, Dansakademin och Livsmedelsverket.